logo
lijn

Wij hebben uw toestemming nodig!


Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Hierdoor moeten wij uw toestemming vragen en vastleggen voor het verwerken van uw gegevens.

De toestemming omvat mede:

 • het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier
 • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van verwerking van declaraties
 • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling
 • mij eventueel uit te nodigen voor deelname aan een enquête voor een tevredenheidsonderzoek in het kader van kwaliteitsverbetering
 • het laten inzien van mijn gegevens door een collega tandarts bij intercollegiale toetsing of visitatie in het kader van kwaliteitsverbetering.

 • Onderaan deze pagina vind u de link naar het toestemmingsformulier. U kunt dit printen en invullen en bij uw volgende bezoek aan ons meenemen.

  Onze hartelijke dank!

  Wij zorgen voor een gezond gebit!

  Belangrijke informatie:  Privacy

  Toestemming

  Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Voor het mogen verwerken van uw gegevens moeten wij uw toestemming vragen en vastleggen.
  Wij vragen u om het formulier in te vullen en naar ons te mailen

  Ga naar het formulier
  Privacy

  Privacy

  De tandartsenpraktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) Persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Ga naar Privacy reglement
  lijn